สมาชิก สามารถโอนเงินได้ผ่านทางธนาคาร 6 แห่ง ดังนี้ ธนาคารไทยพานิชย์,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงเทพฯ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารกรุงไทย และ ทีเอ็มบี