สามารถอัพเดท หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ โดยติดต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง