เนื่องจากเราคือเว็บที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียง การเก็บข้อมูลของสมาชิกให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ โดยข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่รั่วไหลแน่นอน