สำหรับเว็บ Ufabet มีราคาให้เล่น 2 ราคา คือ HDP & OU และราคา Outright