สำหรับทีมที่ใช้สีแดงจะเป็นทีมต่อ และทีมที่ใช้สีดำจะเป็นทีมรอง