วิธีการเดิมพันส่วนใหญ่จะเหมือนกันทุกเว็บ แต่จะแตกต่างกันตรงชื่อเมนูเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น บางเว็บอาจจะใช้คำว่า Soccer บางเว็บอาจจะใช้คำว่า Football